GDPR (General Data Protection Regulation) – Scandec System AB

 Ansvar och funktioner

RollNamnKontaktinformation
Verkställande Direktör, VDRoar Birkeland
Dataskyddsombud, CTOTeknograd+47 22 64 45 00
TillsynsmyndighetDatainspektionen+46 8 657 61 00

Ansvarig del av organisationen för samtlig hantering av personuppgifter inom Scandec System AB’s organisation är huvudkontoret i Täby:

Scandec System AB
Enhagsslingan 6
183 59 Täby
Sverige
Organisationsnummer 559235-1117
www.scandec.se

Scandec System AB hantering av personuppgifter

Målet med Scandec System ABs (hädanefter SSAB) hantering av personuppgifter är att inte samla in mer data än nödvändigt för att kunna leverera sina tjänster inom distribution av professionella ljud & bildprodukter. Insamlandet syftar till att ge möjlighet till att leverera produkter, fakturering, nyhetsbrev och support till berörda kunder.

Inga uppgifter samlas in av SSAB i andra syften utan medgivande från SSAB’s kunder.

Avseende försäljning till privatpersoner så är behandlingen av personuppgifter nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna ingås eller fullgöras.

Avseende försäljning till företag eller organisationer så är behandlingen av personuppgifter nödvändig med hänsyn till det berättigade intresset att tjänsten/produkten ska kunna levereras till de registrerade vilka företagskunden lämnat uppgifter om. Utöver detta så är behandlingen av personuppgifter kring kontaktpersoner hos företag nödvändig med hänsyn till det berättigade intresset att SSAB ska kunna komma i kontakt med företagskunden.

SSAB behandlar också personuppgifter för att med hänsyn till det berättigade intresset att kunna lämna information om erbjudna tjänster/produkter till kunder.

Personuppgifter för behandling samlas i huvudsak in från den registrerade själv. I undantagsfall kan kreditupplysning eller kontroll hos skatteverket förekomma.

Vissa personuppgifter såsom namn och kontaktinformation kan komma att vidareföras till en av SSABs auktoriserade återförsäljare för uppföljning, och då med avsikt att denne kan kunna tillgodose ett specifikt och uttryckt önskemål. Uppgifter såsom enskildas personnummer vidarebefordras ej.

Vad klassas som personuppgifter?

Alla uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person klassas som personuppgifter, detta innefattar bland annat:

  • Namn
  • Personnummer
  • Organisationsnummer
  • VAT nummer
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • IP-adress

Lagring av personuppgifter

Alla personuppgifter skall lagras i säker form dit endast behörig personal, kunden själv eller personer som kunden gett tillträde har tillgång till. Behörig personal hos SSAB utses av SSAB s VD eller Styrelse. I samband med att behörighet erhålls så åligger det VD eller Styrelse att säkerställa att personen förstått och undertecknat detta dokument.

Automatisk radering av personuppgifter

I de fall en privatperson inte använder eller köper något av SSABs levererade tjänster eller produkter inom en tidsperiod på 24 månader, så kommer dennes personuppgifter att raderas.

Radering av personuppgifter

En privatperson kan när som helst begära att bli borttagen ur samtliga SSABs system samt ur de tredjepartssystem där SSAB har kontroll. Detta kan göras via epost till info@scandec.se. En sådan begäran verkställs senast inom en vecka (7 dagar).

Möjlighet att korrigera och ändra uppgifter

En kund och privatperson har när som helst möjlighet att korrigera, uppdatera eller ändra sina uppgifter via epost till info@scandec.se.

Klagomål

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att SSAB bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

Användning av tredjepartssystem

SSAB använder sig av nedanstående tredjepartssystem i vilka användares personuppgifter lagras.

FunktionLagrade uppgifterPart
Fakturering / ekonomiE-post, telefonnummer, adress och namn, organisationsnummer och VAT nummerVisma Business
E-postmarknadsföringE-post och namnMailchimp
BankinbetalningarNamnNordea Bank